خریداران به همراه کتاب زیر ...
موریس برتون، حسین عمادی (مترجم) موریس برتون
ناشر: آبزیان - اردیبهشت 1386
550000 ریال 495000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابین کرود، بهروز ضرغام افشار (مترجم)، هومن عبداله بیگی (مترجم)، مهدی میرحیدری (مترجم)، سیدمهدی میرحیدری (مترجم)، حسین عمادی (ویراستار) رابین کرود
ناشر: آبزیان - خرداد 1387
ناشر: آبزیان - آذر 1387
حسین عمادی، سیدپژمان حسینی شکرابی، مهدی شمسائی مهرجان حسین عمادی
ناشر: آبزیان - اسفند 1389
مهسا استانی (گردآورنده) مهسا استانی (گردآورنده)
ناشر: علمی آبزیان - 1389
احمدرضا حسینی، امیرمجتبی ستوده، حسین عمادی (ویراستار) احمدرضا حسینی
ناشر: آبزیان - مهر 1387
جویس نتلتون، حسین عمادی (مترجم)، ژاله خوشخو (مترجم)، داوود بهزادی (مترجم) جویس نتلتون
ناشر: آبزیان - اردیبهشت 1386
استیون ریچلن، فاطمه عسکریان (مترجم)، آرمین کوشا (مترجم)، حسین عمادی (ویراستار) استیون ریچلن
ناشر: آبزیان - اردیبهشت 1386
ابوالفضل امیردیوانی (مترجم)، شادی رشوند (مترجم) ابوالفضل امیردیوانی (مترجم)
ناشر: آبزیان - اردیبهشت 1386
سیامک یوسفی، اصغر مبارکی سیامک یوسفی
ناشر: موج سبز - مرداد 1387
وضعیت: دست دوم