خریداران به همراه کتاب زیر ...
ورنر -رینی، علی حسین سازمند (مترجم)، مهدی طباطبائی نیا (مترجم) ورنر -رینی
ناشر: دانژه - 28 مهر 1400
900000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دانژه - آذر 1394
باربارا شر، شهلا رفیعی (مترجم) باربارا شر
ناشر: فراروان - 10 مهر 1400
آرزو(طالاری زاده) احمدایی، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار)، مصطفی تبریزی(مقدمه)، شعله مجیدی(طراح) آرزو(طالاری زاده) احمدایی
ناشر: مبنا - 11 آذر 1397
مصطفی تبریزی، مهناز استکی، علیرضا تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 26 اردیبهشت 1401
ناشر: دانژه - 13 خرداد 1398
ایلین بلوم ویلسون، شهلا رفیعی (مترجم)، سمانه اسماعیلی (ویراستار) ایلین بلوم ویلسون
ناشر: تیمورزاده - 27 اسفند 1391
محمدمهدی شریعت باقری (ویراستار)، هما ناصح(تدوین) محمدمهدی شریعت باقری (ویراستار)
ناشر: دانژه - 25 اسفند 1394
الن نتیوم، پرویز شریفی درآمدی (مترجم)، زهرا مظفری (مترجم)، پریوش نریمانی (مترجم)، مژده کمالی (ویراستار) الن نتیوم
ناشر: دانژه - 15 آذر 1396