خریداران به همراه کتاب زیر ...
اندرو ساپینگتون، حمیدرضا حسین شاهی برواتی (مترجم) اندرو ساپینگتون
ناشر: روان - 5 فروردین 1399
1150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
یوسف کریمی یوسف کریمی
ناشر: موسسه نشر ویرایش - 6 اردیبهشت 1401
تیموتی جی. ترال، میچل جی پرینستاین، مهرداد فیروزبخت (مترجم) تیموتی جی. ترال
ناشر: رشد - 29 اسفند 1400
ناشر: موسسه انتشارات بعثت - مهر 1395
ناشر: موسسه انتشارات بعثت - مهر 1395
جفری پی کرامر، ویکی پرز، داگلاس ا. برنستاین جفری پی کرامر
ناشر: ارسباران - 6 فروردین 1400
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 17 اسفند 1401
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 13 اردیبهشت 1400
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 23 تیر 1400