خریداران به همراه کتاب زیر ...
الیس پل تورنس، رضا قاسم زاده (مترجم) الیس پل تورنس
ناشر: دنیای نو - 8 تیر 1392
350000 ریال 315000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ترزا آمابلی، حسن قاسم زاده (مترجم)، پروین عظیمی (مترجم) ترزا آمابلی
ناشر: دنیای نو - 2 شهریور 1388
ترزا آمابلی، حسن قاسم زاده (مترجم)، پروین عظیمی (مترجم) ترزا آمابلی
ناشر: دنیای نو - 2 شهریور 1388
باب ابرلی، باب استانیش، حسن قاسم زاده (مترجم) باب ابرلی
ناشر: دنیای نو - 9 فروردین 1389
رابرت فیشر، مری ویلیامز، ناتالی چوبینه (مترجم) رابرت فیشر
ناشر: پیک بهار - 30 آذر 1388
علی شمیسا، شهلا ارژنگ (ویراستار) علی شمیسا
ناشر: ذهن آویز - 22 تیر 1398
محمد سیدا محمد سیدا
ناشر: کارآفرین برتر - 31 فروردین 1388
بروس دریل، نرگس رفیعی (مترجم)، نرگس روحی (مترجم)، طاهره پاکدامن (مترجم)، کیان فروزش (ویراستار) بروس دریل
ناشر: ایران بان - 10 تیر 1388
رمز ساسون، رضا قاسمی (مترجم)، آرزو خیرخواه (مترجم) رمز ساسون
ناشر: کلام شیدا (وابسته به موسسه فرهنگی هنری کلام شیدا) - 5 شهریور 1385
ال ریس، جک تروت، محمود حمیدخانی (مترجم) ال ریس
ناشر: سیته - 1396