خریداران به همراه کتاب زیر ...
متیو اولسون، بی.آر. هرگنهان، علی اکبر سیف (مترجم) متیو اولسون
ناشر: دوران - 12 اردیبهشت 1400
2300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: ویرایش - 17 آبان 1400
ناشر: رشد - 15 آذر 1400
جیمز باچر، سوزان مینکا، جیل هولی، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جیمز باچر
ناشر: ارسباران - 27 بهمن 1392
مارک ت. کین، حسین زارع (مترجم) مارک ت. کین
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - دی 1395
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 29 مرداد 1400
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 7 اسفند 1400
ویلیام کریستوفر کرین، علیرضا رجایی (مترجم)، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 9 مرداد 1400
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 22 بهمن 1401
مایکل کین، مایکل دبلیو آیزنک، حسین زارع (مترجم) مایکل کین
ناشر: آییژ - 13 اسفند 1395