خریداران به همراه کتاب زیر ...
ارنست کاسیرر، محسن ثلاثی (مترجم) ارنست کاسیرر
ناشر: مروارید - 9 اردیبهشت 1399
900000 ریال 810000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: هرمس - 13 اسفند 1393
فردیناندو سوسور، کوروش صفوی (مترجم) فردیناندو سوسور
ناشر: هرمس - 28 آبان 1392
محمد ضیمران محمد ضیمران
ناشر: هرمس - 28 آبان 1392
اومبرتو اکو، پیروز ایزدی (مترجم) اومبرتو اکو
ناشر: نشر ثالث - 4 اسفند 1400
جلال ستاری (مترجم) جلال ستاری (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر 1399
رنه دکارت رنه دکارت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
جلال ستاری (مترجم) جلال ستاری (مترجم)
ناشر: سروش - 29 بهمن 1387
جلال ستاری جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز - 29 آبان 1398
محمدتقی غیاثی محمدتقی غیاثی
ناشر: مروارید - 29 فروردین 1388