خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدرضا ریخته گران، شیرین خادمی (ویراستار) محمدرضا ریخته گران
ناشر: فرهنگستان هنر - فروردین 1393
100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمد ضیمران، مراد مهدی نیا (ویراستار) محمد ضیمران
ناشر: فرهنگستان هنر - فروردین 1393
سعید بینایی مطلق، افسرالملوک ملکی (ویراستار)، منصور احمدی (ویراستار) سعید بینایی مطلق
ناشر: فرهنگستان هنر - اردیبهشت 1391
شهرام پازوکی شهرام پازوکی
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 1400
علی شیخ الاسلامی، افسرالملوک ملکی (ویراستار)، منصور احمدی (ویراستار) علی شیخ الاسلامی
ناشر: فرهنگستان هنر - 1399
پل استراترن، شهرام حمزه ای (مترجم) پل استراترن
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1400
رضا طاهری رضا طاهری
ناشر: نگاه معاصر - تیر 1390
مارتین هایدگر، فرهاد سلمانیان (مترجم) مارتین هایدگر
ناشر: نشر مرکز - دی 1401
ایمانوئل کانت، عبدالکریم رشیدیان (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نشر نی - دی 1402
فرانتس کافکا، کوروش بیت سرکیس (مترجم)، محمدرضا خانی (ویراستار) فرانتس کافکا
ناشر: ماهی - خرداد 1402