خریداران به همراه کتاب زیر ...
بارت کاسکو، علیرضا پورممتاز (مترجم)، علی اکبر غفاری صفت (مترجم)، عادل مقصودپور (مترجم)، جمشید قسیمی (مترجم) بارت کاسکو
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1384
1400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جورج کلر، سنت کلیر، بویوان، محمدحسین فاضل زرندی (مترجم) جورج کلر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1393
جان استرمن، کورش برارپور (مترجم)، پریسا موسوی اهرنجانی (مترجم)، بنفشه بهزاد (مترجم)، مرضیه امامی (مترجم)، لاله رضایی عدل (مترجم)، حسن فغانی (مترجم)، علینقی مشایخی(مقدمه) جان استرمن
ناشر: سمت - آبان 1402
کارل رنسام راجرز، فاطمه همتی، نرگس طالقانی، علی حسین سازمند (ویراستار) کارل رنسام راجرز
ناشر: دانژه - آذر 1394
استفان شارف، محمد شهبا (مترجم)، فریدون خامنه پور (مترجم) استفان شارف
ناشر: هرمس - 1393
مارتین.ای.پی سلیگمن، امیر کامکار (مترجم) مارتین.ای.پی سلیگمن
ناشر: روان - 1400
کیت دارلینگتون، همایون موتمنی (مترجم) کیت دارلینگتون
ناشر: علوم رایانه - مرداد 1399
ادوارد لوزانسکی، سیسیل روسو، بهزاد صالحیان (مترجم) ادوارد لوزانسکی
ناشر: مهاجر - 1382
قاسم غنی(مصحح)، عبدالکریم جربزه دار(به اهتمام)، محمدعلی فروغی(مصحح) قاسم غنی(مصحح)
ناشر: اساطیر - دی 1402