خریداران به همراه کتاب زیر ...
راجندر منن، جمشید هاشمی (مترجم) راجندر منن
ناشر: تجسم خلاق - 7 تیر 1390
120000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ریچل کوپلن، جمشید هاشمی (مترجم) ریچل کوپلن
ناشر: تجسم خلاق - 25 آبان 1389
میشاییل ل. امانس، جمشید هاشمی (مترجم) میشاییل ل. امانس
ناشر: تجسم خلاق - 26 دی 1388
گالا دانیال، دیرن گالا، سنجی گالا، رضا فریادی (مترجم)، ناهید فریادی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) گالا دانیال
ناشر: نسل نو اندیش - 10 مهر 1386
ریتا مک نامارا، جمشید هاشمی (مترجم) ریتا مک نامارا
ناشر: تجسم خلاق - 5 اسفند 1386
مسعود امین آزاد مسعود امین آزاد
ناشر: کتاب آوا - 19 مهر 1390
فریدون بهنیا فریدون بهنیا
ناشر: نص - 11 خرداد 1390
دپارتمان آموزش شرکت مهندسی ایمن تابلو دپارتمان آموزش شرکت مهندسی ایمن تابلو
ناشر: قدیس - 8 تیر 1390
ناشر: تجسم خلاق - 5 اسفند 1386
دنیس ویچلو براون، مینا غرویان (مترجم) دنیس ویچلو براون
ناشر: حوض نقره - 5 اردیبهشت 1385