خریداران به همراه کتاب زیر ...
علیرضا کاکاوند علیرضا کاکاوند
ناشر: روان - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علیرضا کاکاوند، سمیه کشاورز علیرضا کاکاوند
ناشر: ویرایش - فروردین 1397
دانلسون فورسایت، مهرداد فیروزبخت (مترجم) دانلسون فورسایت
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - آبان 1401
موسسه فناوری نیوزیلند، اسماعیل سعدی پور (مترجم)، زهرا قلمی (مترجم) موسسه فناوری نیوزیلند
ناشر: رشد - بهمن 1401
اسماعیل سعدی پور اسماعیل سعدی پور
ناشر: دوران - شهریور 1400
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1401
ریچارد هالجین، سوزان کراوس ویتبورن، یحیی سیدمحمدی (مترجم) ریچارد هالجین
ناشر: روان - 1401
مریم سیف نراقی، عزت الله نادری مریم سیف نراقی
ناشر: ارسباران (رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب) - آذر 1401
سیدنی الن شولتس، دوآن شولتس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سیدنی الن شولتس
ناشر: ویرایش - فروردین 1403
محمود ساعتچی محمود ساعتچی
ناشر: ویرایش - 1402