خریداران به همراه کتاب زیر ...
جس فیست، گرگوری فیست، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جس فیست
ناشر: روان - 1402
5400000 ریال 4860000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - آبان 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1401
ابوالفضل کرمی ابوالفضل کرمی
ناشر: روان سنجی - 1401
تیموتی جی. ترال، میچل جی پرینستاین، مهرداد فیروزبخت (مترجم) تیموتی جی. ترال
ناشر: رشد - 1402
داگلاس ا. برنستاین، جفری پی کرامر، اسکات ا. لیلینفلد، بنتی ای. تیچمن، بونمی ا. اولتونجی، مهرداد فیروزبخت (مترجم) داگلاس ا. برنستاین
ناشر: ارسباران - 1401
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 1402
رابرت ج. استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت ج. استرنبرگ
ناشر: سمت - 1402
علی اکبر سیاسی علی اکبر سیاسی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1402