خریداران به همراه کتاب زیر ...
لفرانسوا گی آر، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لفرانسوا گی آر
ناشر: روان - 1398
1400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دوآن شولتز، سیدنی آلن شولتس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) دوآن شولتز
ناشر: ویرایش - 24 خرداد 1401
حسن شمس اسفندآباد، سوزان امامی پور حسن شمس اسفندآباد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 بهمن 1398
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 28 آذر 1401
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 6 تیر 1401
یحیی سیدمحمدی یحیی سیدمحمدی
ناشر: روان - 12 آذر 1399
ناشر: ویرایش - 3 اسفند 1401
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 25 فروردین 1401
دیل اچ شانگ، یوسف کریمی (مترجم) دیل اچ شانگ
ناشر: ویرایش - 14 اسفند 1398
متیو اولسون، بی.آر. هرگنهان، علی اکبر سیف (مترجم) متیو اولسون
ناشر: دوران - 2 شهریور 1401