خریداران به همراه کتاب زیر ...
نورمن سی هریس، مهران بمانی (مترجم)، محمد دانش (ویراستار) نورمن سی هریس
ناشر: نوپردازان - 13 دی، 1391
350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمد مقیمان، اصغر برادران رحیمی (ویراستار) محمد مقیمان
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1393
ویلیام تائو، ریچارد جنیس، محمدرضا افضلی (مترجم) ویلیام تائو
ناشر: کتاب دانشگاهی - 28 دی، 1392
پتر گریک، نادر گلستانی داریانی (مترجم) پتر گریک
ناشر: امیرکبیر - 16 مهر، 1390
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 27 دی، 1393
استیو کرار، اکبر شیرخورشیدیان (مترجم)، عبدالله ولی نژاد (ویراستار) استیو کرار
ناشر: طراح - 21 خرداد، 1385
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 29 شهریور، 1391
ناشر: نگاه دانش - 06 اسفند، 1386
ناشر: روزبهان - 27 مرداد، 1393