خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدحسین اقبالی محمدحسین اقبالی
ناشر: بامداد کتاب - 12 آبان 1399
590000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمداسماعیل افضل پور، جواد حامی محمداسماعیل افضل پور
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 16 خرداد 1400
رحیم رمضانی نژاد رحیم رمضانی نژاد
ناشر: بامداد کتاب - 23 فروردین 1401
غیاث الدین جزایری غیاث الدین جزایری
ناشر: امیرکبیر - 7 اسفند 1396
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 مرداد 1399
بنگامین گیلورد هاورز، مهدی نراقی (مترجم) بنگامین گیلورد هاورز
ناشر: امیرکبیر - 22 تیر 1389
جفری یانگ، علی صاحبی (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 15 مهر 1401
شاهین کتابی شاهین کتابی
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - مهر 1397
عباسعلی گائینی، آیدا بهرامیان عباسعلی گائینی
ناشر: بامداد کتاب - 13 اسفند 1401
حسن دانشمندی (مترجم)، رضا قراخانلو (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم) حسن دانشمندی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی 1397