خریداران به همراه کتاب زیر ...
فرهاد قلی زاده نوری (مترجم) فرهاد قلی زاده نوری (مترجم)
ناشر: آذر - 13 اردیبهشت 1389
230000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جیمز آنتوناکاس، علیرضا انصاری (مترجم) جیمز آنتوناکاس
ناشر: نص - 13 تیر 1388
سعید قاضی مغربی (گردآورنده)، شهرام بختیاری (گردآورنده) سعید قاضی مغربی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور 1395
جان اکسلسون، شهرام ظریف (مترجم) جان اکسلسون
ناشر: کانون نشر علوم، نگین دانش - 1393
هاروی دیتل، تم نیتو، پاول دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: اتحاد، ادبستان - 10 آذر 1387
دیوید موریس، حمیدرضا ذوقی (مترجم)، رضوانه منادی (ویراستار) دیوید موریس
ناشر: انستیتو ایز ایران - 1385
علی محمد پورپاک، علی معینی علی محمد پورپاک
ناشر: دانشگاه تهران - 29 فروردین 1391
سارا جوادی (ویراستار)، حمید ضیایی پرور (تدوین) سارا جوادی (ویراستار)
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 27 آبان 1391
محمد قدسی، محمد مهدیان، ارشک حمیدی (ویراستار) محمد قدسی
ناشر: فاطمی - 28 آذر 1391
اد اسکودیس، ابوالفضل طاهریان ریزی (مترجم)، داود تاتی بختیاری (مترجم) اد اسکودیس
ناشر: سها دانش - شهریور 1397