خریداران به همراه کتاب زیر ...
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مهرانگیز پیوسته گر (گردآورنده)، پروین رحمتی نژاد (گردآورنده) مهرانگیز پیوسته گر (گردآورنده)
ناشر: آوای نور - مهر 1397
ناشر: روان سنجی - آذر 1397
ریموند میلتن برگر، علی فتحی آشتیانی (مترجم) ریموند میلتن برگر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 آبان 1400
ناشر: موسسه انتشارات بعثت - 22 اسفند 1400
لسلی اس. گرینبرگ، محمدآرش رمضانی (مترجم) لسلی اس. گرینبرگ
ناشر: روان - 18 دی 1400
ابوالفضل کرمی(گردآورنده) ابوالفضل کرمی(گردآورنده)
ناشر: روان سنجی - دی 1397
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 2 شهریور 1399
رابرت گراهام جان، حمید یعقوبی (مترجم) رابرت گراهام جان
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 1395