خریداران به همراه کتاب زیر ...
اسماعیل احمد یاغی، رسول جعفریان (مترجم) اسماعیل احمد یاغی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - خرداد 1402
1210000 ریال 1089000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مرداد 1402
عبدالله ناصری طاهری عبدالله ناصری طاهری
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دی 1395
محمدصادق سجادی، هادی عالم زاده محمدصادق سجادی
ناشر: سمت - دی 1401
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار)، حسین حسینیان مقدم (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - خرداد 1402
اتابک فتح الله زاده، علی دهباشی(به اهتمام) اتابک فتح الله زاده
ناشر: شرکت نشر قطره - خرداد 1402
محمدرضا هدایت پناه، حسین مرادی نسب، حسین حسینیان مقدم، منصور داداش نژاد، سیدمحمد دلال موسوی (ویراستار)، سیداحمدرضا خضری(زیرنظر) محمدرضا هدایت پناه
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - آبان 1401
ستاره فرمانفرماییان ستاره فرمانفرماییان
ناشر: سمیر - 1402
ناشر: قومس - اردیبهشت 1399
محسن الویری محسن الویری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - فروردین 1401