خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دی 1401
1900000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدکاظم رحمان ستایش محمدکاظم رحمان ستایش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1398
فتح الله نجارزادگان فتح الله نجارزادگان
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مهر 1402
فتح الله نجارزادگان، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) فتح الله نجارزادگان
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - بهمن 1400
سیدلطف الله جلالی سیدلطف الله جلالی
ناشر: حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - مرداد 1399
ناشر: سازمان حج اوقاف و امور خیریه، اسوه - اسفند 1387
ناشر: اساطیر - آبان 1398
علی نقی خدایاری، رضا برنجکار، امیر عباس رجبی (ویراستار)، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها(تدوین) علی نقی خدایاری
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مهر 1399
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1401