خریداران به همراه کتاب زیر ...
ژاله آموزگار ژاله آموزگار
ناشر: معین - خرداد 1399
4700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ژاله آموزگاریگانه (مترجم)، فیلیپ ژینیو(محقق) ژاله آموزگاریگانه (مترجم)
ناشر: معین - بهمن 1400
ژاله آموزگاریگانه، احمد تفضلی ژاله آموزگاریگانه
ناشر: معین - اسفند 1400
محمدحسین نوری زاد (تدوین)، آنژلا خلف بیگی (تصویرگر) محمدحسین نوری زاد (تدوین)
ناشر: پازینه، دفتر شعر و داستان - مرداد 1388
کتایون مزداپور، ژاله آموزگار، مهرانگیز کار، شهلا لاهیجی کتایون مزداپور
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - اردیبهشت 1387
ژاله آموزگاریگانه ژاله آموزگاریگانه
ناشر: سمت - آبان 1402
مریم رضایی(به اهتمام)، سعید عریان(زیرنظر) مریم رضایی(به اهتمام)
ناشر: علمی - شهریور 1400
احمد تفضلی، ژاله آموزگاریگانه(گردآورنده) احمد تفضلی
ناشر: توس - دی 1402
احمد تفضلی (مترجم)، ژاله آموزگار(به اهتمام) احمد تفضلی (مترجم)
ناشر: توس - خرداد 1400
عزیزالله نهفته عزیزالله نهفته
ناشر: افراز - تیر 1390