خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: رشد - اردیبهشت 1397
250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: آزاده - 5 خرداد 1398
جان سامرزفلنگن، ریتا سامرزفلنگن، آسیه شریعتمدار (مترجم)، عبدالله شفیع آبادی (ویراستار) جان سامرزفلنگن
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 6 مهر 1390
امیرمسعود احمدی (مترجم) امیرمسعود احمدی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 26 مرداد 1389
دیوید روزنهان، مارتین.ای.پی سیلگمن، ایلین واکر، رضا رستمی (مترجم)، سعید قنبری (مترجم)، سعیده زنوزیان (مترجم)، سیامک طهماسبی (مترجم) دیوید روزنهان
ناشر: کتاب ارجمند - 2 آذر 1393
ناشر: قطره - 11 آذر 1398
ایان اندرسن، یان رید ایان اندرسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اسفند 1398
گری گراث مارنات، محمدرضا نیکخو (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 13 شهریور 1386
ناشر: قطره - 11 آذر 1398
اکهارت اوتمر، زیگلینده اوتمر اکهارت اوتمر
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - تیر 1398