خریداران به همراه کتاب زیر ...
آلبرت الیس، ویلیام جیمز نال، محمدعلی فرجاد (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رشد - 23 اسفند 1397
550000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سوزان نیومن، مهدی قراچه داغی (مترجم) سوزان نیومن
ناشر: پیک بهار - 1395
هریت بریکر، مهدی قراچه داغی (مترجم) هریت بریکر
ناشر: پیک بهار - 1399
ناشر: دایره - 21 مهر 1399
ناشر: کتاب ارجمند - 3 تیر 1400
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 22 مهر 1400
مونیکارامیرس باسکو، مهدی اکبری (مترجم) مونیکارامیرس باسکو
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 16 دی 1398
رابرت برنشتاین، مری لنگیراند، مهدی قراچه داغی (مترجم) رابرت برنشتاین
ناشر: پیک بهار - 12 آذر 1392
رز شافران، سارا اگان، سارا کمالی (مترجم)، فروغ ادریسی (مترجم) رز شافران
ناشر: کتاب ارجمند - 12 مرداد 1400
ناشر: درسا - بهمن 1397