خریداران به همراه کتاب زیر ...
میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف، عباس میلانی (مترجم) میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف
ناشر: فرهنگ نشر نو - 2 آذر 1399
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 1399
جورج اورول، صالح حسینی (مترجم) جورج اورول
ناشر: نیلوفر - 18 فروردین 1400
رومن گاری، سروش حبیبی (مترجم) رومن گاری
ناشر: نیلوفر - 3 تیر 1391
عباس معروفی عباس معروفی
ناشر: ققنوس - 1399
ناشر: نشر چشمه - 2 اردیبهشت 1399
جین اوستین، رضا رضایی (مترجم) جین اوستین
ناشر: نشر نی - 8 فروردین 1400
جورج اورول، امیر امیرشاهی (مترجم) جورج اورول
ناشر: جامی - 26 شهریور 1401
گابریل گارسیامارکز گابریل گارسیامارکز
ناشر: آریابان - 29 مهر 1399
هاینریش بل، محمد اسماعیل زاده قندهاری (مترجم) هاینریش بل
ناشر: نشر چشمه - 30 مهر 1399