خریداران به همراه کتاب زیر ...
میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف، عباس میلانی (مترجم) میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف
ناشر: فرهنگ نشر نو - 2 آذر 1399
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 1399
جورج اورول، صالح حسینی (مترجم) جورج اورول
ناشر: نیلوفر - 8 آبان 1401
عباس معروفی عباس معروفی
ناشر: ققنوس - 4 اردیبهشت 1402
رومن گاری، سروش حبیبی (مترجم) رومن گاری
ناشر: نیلوفر - 19 اردیبهشت 1391
جین اوستین، رضا رضایی (مترجم) جین اوستین
ناشر: نشر نی - 8 فروردین 1400
جروم دیوید سالینجر، احمد کریمی (مترجم) جروم دیوید سالینجر
ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی - 14 آذر 1395
خالد حسینی، زیبا گنجی (مترجم)، پریسا سلیمان زاده (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 1399
جورج اورول، امیر امیرشاهی (مترجم) جورج اورول
ناشر: جامی - 1401