خریداران به همراه کتاب زیر ...
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 7 اسفند 1398
140000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دی 1395
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 17 فروردین 1387
نوریا روکا نوریا روکا
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آذر 1397
الیزابت وردیک، ترور رومین، حسن نصیرنیا (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 بهمن 1398
ترور رومین ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1395
نوریه روکا نوریه روکا
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 7 تیر 1399
فیونا مک دانلد، محمدرضا افضلی (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار) فیونا مک دانلد
ناشر: فاطمی - 16 مهر 1390
نورمن وینسنت پیل، افشین ابراهیمی (مترجم)، زهرا صفاری (ویراستار) نورمن وینسنت پیل
ناشر: نسل نو اندیش - 25 اسفند 1388
محمود خاتمی، فاطمه موسوی بجنوردی (مترجم)، مریم سادات (مترجم)، یاسر پوراسماعیل (مترجم)، نورالهدی کریمی اصفهانی (مترجم)، زهرا طاهری شهرآیینی (مترجم)، مرضیه افراسیابی (مترجم) محمود خاتمی
ناشر: علم - 6 اسفند 1386