خریداران به همراه کتاب زیر ...
رضا تهرانی، روح الله رهنما رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر 1399
راندولف دبلیو وسترفیلد، برادفورد جردن، استیون راس، علی جهانخانی (مترجم)، مجتبی شوری (مترجم) راندولف دبلیو وسترفیلد
ناشر: سمت - آذر 1401
رضا راعی، عباس بخشیانی رضا راعی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - خرداد 1401
رضا تهرانی رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1402
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - آبان 1399
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1401
ریموند نوو، علی جهانخانی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) ریموند نوو
ناشر: سمت - اردیبهشت 1401
آسوات داموداران، احمد بدری (مترجم)، روح الله فرهادی (مترجم)، سارا شهریاری (مترجم) آسوات داموداران
ناشر: نص - خرداد 1401