خریداران به همراه کتاب زیر ...
مازیار زاهدی سرشت، شهاب عباسی مازیار زاهدی سرشت
ناشر: کتاب دانشگاهی - 14 آبان 1390
160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان جف جارویس، مختار بازارا، حنیف شرالی، اسماعیل خرم (مترجم)، انسیه مستغنی یزدی (ویراستار) جان جف جارویس
ناشر: کتاب دانشگاهی - 11 مهر 1390
مجید ایوزیان، ابوالفضل واقفی، حمید اسماعیلی مجید ایوزیان
ناشر: ترمه - 23 مرداد 1390
مسعود نیکوکار، محمد ملکی، زهراشکوه غازانی مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 24 تیر 1388
محمدجواد اصغرپور محمدجواد اصغرپور
ناشر: دانشگاه تهران - 8 آبان 1391
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 4 خرداد 1387
مجید ایوزیان، ابوالفضل واقفی مجید ایوزیان
ناشر: ترمه - 11 تیر 1386
ناشر: خوشخوان - 18 آبان 1389
ایگور هوریس کیوویچ، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) ایگور هوریس کیوویچ
ناشر: علوم رایانه - 27 خرداد 1392
زهرا بیاتانی، اسحق اسفندیار زهرا بیاتانی
ناشر: ژرف اندیشان - 19 بهمن 1389