خریداران به همراه کتاب زیر ...
جینا هریس، هوشیار رزم آزما (مترجم) جینا هریس
ناشر: سپنج - 19 مهر 1388
30000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دیوید لارنس پرستون دیوید لارنس پرستون
ناشر: ابن سینا - مرداد 1394
پتی مک مانوس، سینا قربانلو (مترجم) پتی مک مانوس
ناشر: مبلغان - اسفند 1394
دبلیو.تیموتی گالوی، منوچهر سلطانی (مترجم) دبلیو.تیموتی گالوی
ناشر: رسا - 21 مرداد 1401
یان فلمینگ، الان جی. دی. تیلور، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) یان فلمینگ
ناشر: آدینه - 25 تیر 1399
ادوارد دوبونو، ملک دخت قاسمی نیک منش (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: کتاب آمه - 6 شهریور 1391
ناشر: مازیار - 8 اسفند 1400
جف آرکر، حمیدرضا رفیعی (مترجم)، سمیرا انواری (مترجم) جف آرکر
ناشر: معین - 26 بهمن 1393
مایکل نیل، لادن گنجی (مترجم)، کیوان سپانلو (مترجم) مایکل نیل
ناشر: نسل نو اندیش - 12 مرداد 1393
ست گودین، محمد خضرزاده (مترجم) ست گودین
ناشر: درناقلم - 27 اردیبهشت 1399