خریداران به همراه کتاب زیر ...
دوآن شولتز، سیدنی آلن شولتس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) دوآن شولتز
ناشر: ویرایش - 24 خرداد 1401
3000000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
برایان کولب، ایان کیو ویشاو، احمد علی پور (مترجم)، غلامرضا چلبیانلو (مترجم) برایان کولب
ناشر: کتاب ارجمند - 23 آبان 1400
جین اگدن، محسن کچویی (مترجم) جین اگدن
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 26 بهمن 1400
مهناز علی اکبری دهکردی مهناز علی اکبری دهکردی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 6 خرداد 1401
ناشر: ویرایش - آبان 1397
گرگوری فیست، جس فیست گرگوری فیست
ناشر: روان - 16 دی 1399
عبدالله شفیع آبادی، غلامرضا ناصری عبدالله شفیع آبادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 21 مهر 1401
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 6 تیر 1401
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 22 خرداد 1401