خریداران به همراه کتاب زیر ...
سیدنی الن شولتس، دوآن شولتس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سیدنی الن شولتس
ناشر: ویرایش - آبان 1402
4400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
برایان کولب، ایان کیو ویشاو، احمد علی پور (مترجم)، غلامرضا چلبیانلو (مترجم)، سعید صباغی پور (ویراستار) برایان کولب
ناشر: کتاب ارجمند - دی 1402
جین آگدن، محسن کچویی (مترجم)، علی فتحی آشتیانی (ویراستار) جین آگدن
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1401
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 1402
کارول شاو آستاد، مهرداد فیروز بخت (مترجم) کارول شاو آستاد
ناشر: ویرایش - 1401
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 1402
عبدالله شفیع آبادی، غلامرضا ناصری عبدالله شفیع آبادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1402
ناشر: ساوالان - مهر 1402
سوزان کراوس ویتبورن، ریچارد هالجین، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سوزان کراوس ویتبورن
ناشر: روان - مهر 1402
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 1402