خریداران به همراه کتاب زیر ...
دان فونتنل، اکرم قیطاسی (مترجم)، مسعود حاجی زاده (مترجم)، سیامک افشار (ویراستار) دان فونتنل
ناشر: صابرین - تیر 1402
1550000 ریال 1395000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هایم گینوت، مهدی قراچه داغی (مترجم) هایم گینوت
ناشر: دایره - تیر 1402
استیو بیدولف، اکرم قیطاسی (مترجم)، علی خاکبازان (ویراستار) استیو بیدولف
ناشر: صابرین - مهر 1401
گلن استن هاوس، ناهید آزادمنش (مترجم)، احمد بروجردی (ویراستار) گلن استن هاوس
ناشر: صابرین - اسفند 1401
ناشر: نقش و نگار - مهر 1400
ویلیام ویلکاف، زهرا جعفری (مترجم)، مهرداد فلاح (ویراستار) ویلیام ویلکاف
ناشر: صابرین - بهمن 1401
سوزان ای. گاتلیب، زهرا جعفری (مترجم) سوزان ای. گاتلیب
ناشر: صابرین - مهر 1401
مگ زویبک، سارا رئیسی طوسی (مترجم)، معصومه تهرانی (ویراستار) مگ زویبک
ناشر: صابرین - فروردین 1401
جان گری، مهدی قراچه داغی (مترجم)، شهلا ارژنگ (ویراستار) جان گری
ناشر: ذهن آویز - تیر 1402
گاری دی. مکی، دان دنیک میر، مجید رئیس دانا (مترجم) گاری دی. مکی
ناشر: رشد - اسفند 1396