خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سپهر - 24 دی 1401
1650000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
شهرام مقصودی شهرام مقصودی
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 17 آبان 1391
فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون، جان دولف، جان دی ولف، محمدرضا افضلی (مترجم)، مجید ملکان (مترجم) فردیناندپیر بیر
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 2 مهر 1385
مصطفی ابراهیمی (تهیه و تنظیم) مصطفی ابراهیمی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پیام دانشگاهی - 5 مهر 1390
شهرام مقصودی شهرام مقصودی
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 17 آبان 1391
باب گرین، محمدمهدی رستمی شاهرودی (مترجم) باب گرین
ناشر: درسا - 3 اردیبهشت 1385
نوراله نیکخواه نوراله نیکخواه
ناشر: پرتو واقعه - 24 بهمن 1390
ناشر: پارسیا - مهر 1396
علی سوهانکی، سیدامیر خیرخواه، علی مسعودیان، میرموسی میرنژاد (ویراستار) علی سوهانکی
ناشر: پرتو واقعه، دانش نگار - 18 اسفند 1389
مهدی خجسته کی(گردآورنده) مهدی خجسته کی(گردآورنده)
ناشر: مرز دانش، آب نگاه - 24 فروردین 1398