خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سپهر - 24 دی 1401
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدرسول دریایی محمدرسول دریایی
ناشر: سفیر اردهال - 27 بهمن 1393
رینر کرل، علی یوسف حکیمی (مترجم)، محمد عراقی (مترجم) رینر کرل
ناشر: دانشگاه زنجان - 21 بهمن 1392
رحیم عبادی، علی اصغر احمدی رحیم عبادی
ناشر: ارکان دانش - 11 خرداد 1393
ناشر: مرز دانش، آب نگاه - 18 دی 1390
محمدجواد ضمیری(گردآورنده) محمدجواد ضمیری(گردآورنده)
ناشر: حق شناس - 1394
کلایو فیلیپس، فرخ کفیل زاده (مترجم) کلایو فیلیپس
ناشر: دانشگاه رازی - بهمن 1394
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - 12 دی 1390
جواد پوررضا جواد پوررضا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1392