خریداران به همراه کتاب زیر ...
کاظم معتمدنژاد، ابوالقاسم منصفی کاظم معتمدنژاد
ناشر: سپهر - 15 مهر 1392
300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ورنر جوزف سورین، جیمز تانکارد، علیرضا دهقان (مترجم) ورنر جوزف سورین
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 8 آبان 1401
کاظم معتمدنژاد کاظم معتمدنژاد
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 6 مهر 1398
ناشر: سروش - 8 مهر 1398
یونس شکرخواه یونس شکرخواه
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 21 خرداد 1387
حسین قندی، نعیم بدیعی حسین قندی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 30 شهریور 1384
احمد توکلی احمد توکلی
ناشر: ثانیه - 17 دی 1390
دانیل سینگ، مریم بهریان (مترجم)، محمود سلطان آبادی (ویراستار) دانیل سینگ
ناشر: ثانیه - 26 شهریور 1392
آبراهام آمیدور، سالومه ابطحی (مترجم)، علی اکبر قاضی زاده (ویراستار) آبراهام آمیدور
ناشر: همشهری - 4 تیر 1398
مایکل شادسون، بیتا عظیمی نژادیان (مترجم) مایکل شادسون
ناشر: نگاه معاصر - 28 شهریور 1390