خریداران به همراه کتاب زیر ...
وین دایر، سیما فرجی (مترجم)، منیرالسادات حسینی (ویراستار) وین دایر
ناشر: نسل نو اندیش - تیر 1385
3999000 ریال 3599100 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
وین دبلیو دایر، سیما فرجی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) وین دبلیو دایر
ناشر: نسل نو اندیش - 1393
وین دبلیو دایر، مژگان انصاری راد (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) وین دبلیو دایر
ناشر: نسل نو اندیش - خرداد 1389
وین دبلیو. دایر، محمدرضا آل یاسین (مترجم)، مونا آل یاسین (ویراستار) وین دبلیو. دایر
ناشر: هامون - شهریور 1402
جی.دیوید هانگر، تامس ویلن، محمد اعرابی (مترجم)، هاشم آقازاده (مترجم) جی.دیوید هانگر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1396
ناشر: نقش و نگار، موسسه انتشارات فلسفه - بهمن 1388
وین دبلیو دایر، ناهید ایران نژاد (مترجم)، احمد بهرامپورآشتیانی (ویراستار) وین دبلیو دایر
ناشر: نسل نو اندیش - 1396
گیلیان باتلر، تونی هوپ، کوشیار کریمی طاری (مترجم) گیلیان باتلر
ناشر: نسل نو اندیش - مهر 1400
وین دایر، وین دبلیو دایر، محمدرضا آل یاسین (مترجم)، مونا آل یاسین (ویراستار) وین دایر
ناشر: هامون - خرداد 1387