خریداران به همراه کتاب زیر ...
ورنر سومبارت، رحیم قاسمیان (مترجم) ورنر سومبارت
ناشر: ساقی - 5 مهر 1390
69000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فواد شعبان، محمدیاسر فرحزادی (مترجم) فواد شعبان
ناشر: ساقی - 2 آبان 1390
سمیه خزائی سمیه خزائی
ناشر: بوستان کتاب قم - 21 دی 1389
تورستاین وبلن، فرهنگ ارشاد (مترجم) تورستاین وبلن
ناشر: نشر نی - 2 شهریور 1398
پیر بوردیو، حسن چاوشیان (مترجم) پیر بوردیو
ناشر: نشر ثالث - 8 مرداد 1399
کنت تامسون، علی بهرامپور (مترجم) کنت تامسون
ناشر: کویر - اسفند 1395
اندروکرینگتون هیچکاک، محمدیاسر فرحزادی (مترجم)، مرتضی مشاکی (ویراستار) اندروکرینگتون هیچکاک
ناشر: ساقی - 25 آذر 1391
ناشر: معیار اندیشه - 26 آذر 1399
شارون.ال لشتر، رابرت تی کیوساکی، مامک بهادرزاده (مترجم) شارون.ال لشتر
ناشر: پیک آوین - 25 مهر 1401