خریداران به همراه کتاب زیر ...
جورج اورول، امیر امیرشاهی (مترجم) جورج اورول
ناشر: جامی - 1402
950000 ریال 855000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آنتوان دو سنت اگزوپری، احمد شاملو (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: نگاه - مهر 1402
عباس معروفی عباس معروفی
ناشر: ققنوس - مهر 1402
جورج اورول، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، شکوه آرونی (ویراستار)، اریک فروم(مقدمه) جورج اورول
ناشر: مجید - دی 1401
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: نگاه - 1402
هاینریش بول، محمد اسماعیل زاده قندهاری (مترجم) هاینریش بول
ناشر: نشر چشمه - شهریور 1402
ویلیام فاکنر، نجف دریابندری (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: نشر چشمه - خرداد 1401
رومن گاری، سروش حبیبی (مترجم) رومن گاری
ناشر: نیلوفر - اردیبهشت 1391
ناشر: اختران - شهریور 1402