خریداران به همراه کتاب زیر ...
لوئیس آلفرد کوزر، محسن ثلاثی (مترجم) لوئیس آلفرد کوزر
ناشر: علمی - 17 دی 1400
2200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جورج ریتزر جورج ریتزر
ناشر: علمی - 1394
دواس، هوشنگ نایبی (مترجم) دواس
ناشر: نشر نی - 30 تیر 1399
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 9 مرداد 1398
ریمون آرون، باقر پرهام (مترجم) ریمون آرون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1396
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 مرداد 1400
ترزال. بیکر ترزال. بیکر
ناشر: نشر نی - 23 اردیبهشت 1398
یان کرایب، عباس مخبر (مترجم)، محمود متحد (ویراستار) یان کرایب
ناشر: آگه - 9 خرداد 1400
ناشر: نگاه معاصر - 4 مرداد 1400
باقر ساروخانی باقر ساروخانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 11 آبان 1393