خریداران به همراه کتاب زیر ...
جین شینودا بولن، آذر یوسفی (مترجم) جین شینودا بولن
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 25 فروردین 1401
1500000 ریال 1200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدجعفر مصفا محمدجعفر مصفا
ناشر: پریشان - 2 اردیبهشت 1400
براد استیگر، علی نظری نائینی (مترجم)، شهلا المعی (ویراستار) براد استیگر
ناشر: المعی - 19 بهمن 1389
ملیحه جهانیان، محبوبه عبادی، راضیه مخبریان نژاد، ندا علی بیگی، فاطمه ناظمی، زهره حاجی محمدی، سپیده راجزی اصفهانی، هلیا جعفری، هاجر مهاجر ملیحه جهانیان
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 16 تیر 1386
ژاک دریدا، پیام یزدانجو (مترجم) ژاک دریدا
ناشر: نشر مرکز - 6 آبان 1392
آلفرد مانزرت، حمیدرضا بلوچ (مترجم) آلفرد مانزرت
ناشر: شباهنگ - 22 اسفند 1389
آلکس لینلی، استفن ژوزف، احمد برجعلی (مترجم)، سعید عبدالملکی (مترجم) آلکس لینلی
ناشر: پنجره - 10 خرداد 1389
موری اشتاین، تورج رضا بنی صدر (مترجم) موری اشتاین
ناشر: لیوسا - اسفند 1394
جیمز آلن، گیتی خوشدل (مترجم) جیمز آلن
ناشر: قطره - 15 تیر 1400
محمدرضا حسن بیگی محمدرضا حسن بیگی
ناشر: بهنود - 23 اسفند 1384