خریداران به همراه کتاب زیر ...
جین شینودا بولن، آذر یوسفی (مترجم) جین شینودا بولن
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 25 فروردین 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کارل گوستاو یونگ، محمدعلی امیری (مترجم)، سیروس پرهام (ویراستار) کارل گوستاو یونگ
ناشر: علمی و فرهنگی - 1395
ورنا کست، ساره سرگلزایی (مترجم) ورنا کست
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 5 خرداد 1400
کارل گوستاو یونگ کارل گوستاو یونگ
ناشر: قطره - 11 آبان 1399
مونیک دوبوکور مونیک دوبوکور
ناشر: نشر مرکز - مهر 1394
ویلیام گلسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلسر
ناشر: سایه سخن - 26 بهمن 1400
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دی 1395
لوسییوس آنییوس سنکا، مرضیه خسروی (مترجم) لوسییوس آنییوس سنکا
ناشر: روزگار نو - خرداد 1394
رود اسنودن، نورالدین رحمانیان (مترجم) رود اسنودن
ناشر: آشیان - 6 مهر 1398
پرومود باترا، مهدی امیری (مترجم)، الهام امیری زاده (ویراستار) پرومود باترا
ناشر: سپهر ادب، نیک فرجام - 6 شهریور 1391