خریداران به همراه کتاب زیر ...
کاترین پاندر، گیتی خوشدل (مترجم) کاترین پاندر
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 1399
700000 ریال 500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کاترین پاندر، گیتی خوشدل (مترجم) کاترین پاندر
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 7 تیر 1399
کاترین پاندر، گیتی خوشدل (مترجم) کاترین پاندر
ناشر: پیکان - 22 خرداد 1401
کاترین پاندر، گیتی خوشدل (مترجم) کاترین پاندر
ناشر: پیکان - 1 بهمن 1398
کاترین پاندر، لادن شریعت زاده جنیدی (مترجم)، امیر طاهری (ویراستار) کاترین پاندر
ناشر: نسل نو اندیش - 19 بهمن 1387
شاکتی گواین، گیتی خوشدل (مترجم) شاکتی گواین
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - اردیبهشت 1397
جیمز آلن، گیتی خوشدل (مترجم) جیمز آلن
ناشر: قطره - 1402
مارک فیشر، گیتی خوشدل (مترجم) مارک فیشر
ناشر: قطره - 23 مرداد 1399
فلورانس اسکاول شین، گیتی خوشدل (مترجم) فلورانس اسکاول شین
ناشر: پیکان - 1 شهریور 1386
لوسیا کاپاچیونه، گیتی خوشدل (مترجم) لوسیا کاپاچیونه
ناشر: پیکان - 22 مهر 1401