خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدتقی مصباح، حسن صادقی (تهیه و تنظیم)، محمود فتحعلی (زیرنظر) محمدتقی مصباح
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1393
3980000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
غلامحسین گرامی، امیر عباس رجبی (ویراستار) غلامحسین گرامی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - مرداد 1402
آنه ماری شیمل، شهرام تقی زاده انصاری (مترجم) آنه ماری شیمل
ناشر: المعی - مرداد 1390
حسین واعظی نژاد (گردآورنده) حسین واعظی نژاد (گردآورنده)
ناشر: ستاد اقامه نماز - مرداد 1397
اکبر سلیمان نژاد اکبر سلیمان نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
محمد بهشتی، مهدی ابوجعفری محمد بهشتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - بهمن 1395
هاشم موسوی جزایری، محمود مهدوی دامغانی (مترجم) هاشم موسوی جزایری
ناشر: کتاب نیستان - مهر 1400
حسن عبدی، رحیم ناروئی نصرتی، سیدمحمد غروی راد(زیرنظر) حسن عبدی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مرداد 1402
مهدی دهباشی، سیدعلی اصغر میرباقری فرد مهدی دهباشی
ناشر: سمت - آبان 1402
هربرت ادوارد رید، حسن چاوشیان (مترجم) هربرت ادوارد رید
ناشر: اختران - اسفند 1397