خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 اسفند 1399
800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
تقی آزادارمکی، ندا طاهری (ویراستار) تقی آزادارمکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 تیر 1393
یان کرایب، عباس مخبر (مترجم) یان کرایب
ناشر: آگه - 22 دی 1401
ناشر: جامعه شناسان - 11 اسفند 1389
کالوین لارنس، غلامعباس توسلی (مترجم)، رضا فاضل (مترجم) کالوین لارنس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 مرداد 1391
ریمون آرون، باقر پرهام (مترجم) ریمون آرون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1396
چارلزرایت میلز چارلزرایت میلز
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 6 مرداد 1399
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 مرداد 1400
ناشر: علم - 14 اردیبهشت 1392
تئودور آدورنو، مارتین جی، جیمز اشمیت، جواد گنجی (مترجم) تئودور آدورنو
ناشر: گام نو - 7 آبان 1387