خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401
1450000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 28 دی 1401
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 5 شهریور 1401
ناشر: ویرایش - 1401
ناشر: ساوالان - 1402
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: روان - 1402
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 1401
ناشر: ساوالان - 1401
ناشر: ساوالان - 1402