خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 آبان 1400
830000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 24 بهمن 1400
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 19 شهریور 1400
ناشر: رشد - 27 بهمن 1401
ناشر: ویرایش - 17 آبان 1400
ناشر: ساوالان - 18 مهر 1400
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 7 اسفند 1400
ناشر: ساوالان - 4 آبان 1400
ناشر: ساوالان - 3 بهمن 1400
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: روان - 25 بهمن 1400