خریداران به همراه کتاب زیر ...
هلن دالوندی، ندا طاهری (ویراستار) هلن دالوندی
ناشر: سمت - دی 1398
1430000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دی 1398
گیل باتل، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم) گیل باتل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
محمد امینی محمد امینی
ناشر: آییژ - تیر 1397
رابرت فیشر، افسانه نجاریان (مترجم)، مسعود صفایی مقدم (مترجم)، علی اصلانی (ویراستار) رابرت فیشر
ناشر: رسش، گوزن - فروردین 1397
فرگاس پیتر هیوز، کامران گنجی (مترجم) فرگاس پیتر هیوز
ناشر: رشد - اردیبهشت 1401
اسماعیل بیابانگرد اسماعیل بیابانگرد
ناشر: ویرایش - اسفند 1401
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1400
چارلزآر. جنسن، بتی آواکیان (مترجم)، آفاق عابدینی بروجردی (ویراستار) چارلزآر. جنسن
ناشر: سمت - آبان 1402
محمدرضا افضل نیا، محمدحسن امیرتیموری (ویراستار)، عادله مشایخی (ویراستار) محمدرضا افضل نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401