خریداران به همراه کتاب زیر ...
ادموند سی شورت، محمود مهرمحمدی (مترجم) ادموند سی شورت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 مهر 1388
140000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - 11 بهمن 1400
ناشر: آییژ - 1395
اسماعیل زارعی زوارکی (مترجم)، سعید صفایی موحد (مترجم) اسماعیل زارعی زوارکی (مترجم)
ناشر: علمی و فرهنگی - 10 اردیبهشت 1390
محسن فرمهینی فراهانی محسن فرمهینی فراهانی
ناشر: شباهنگ - 19 آذر 1393
علی علاقه بند علی علاقه بند
ناشر: روان - 5 شهریور 1401
محمد توکل محمد توکل
ناشر: جامعه شناسان - 3 خرداد 1390
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 19 شهریور 1399
علیمحمد کاردان علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399