خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 مهر 1401
400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 19 آبان 1399
علی صاحبی، عاطفه سلطانی فر علی صاحبی
ناشر: سایه سخن - 22 فروردین 1399
میلتون اریکسون، مهدی قراچه داغی (مترجم) میلتون اریکسون
ناشر: دایره - 6 خرداد 1399
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 تیر 1401
پل واکتل، نیما قربانی (مترجم)، سحر طاهباز (مترجم) پل واکتل
ناشر: دانشگاه تهران - 3 خرداد 1399
جیمزسی اوورهولسر، آرزو حسینی (مترجم)، سامان نونهال (ویراستار) جیمزسی اوورهولسر
ناشر: ابن سینا - 19 آذر 1399
ناشر: سایه سخن - 12 اردیبهشت 1401
علی صاحبی، سیداسماعیل هاشمی (ویراستار)، رامک پژمان پور(تصویرگر) علی صاحبی
ناشر: سایه سخن - 12 فروردین 1400
مژگان صلواتی(تدوین)، رخساره یکه یزدان دوست(تدوین) مژگان صلواتی(تدوین)
ناشر: دانژه - 8 تیر 1400