خریداران به همراه کتاب زیر ...
تقی آزادارمکی تقی آزادارمکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 1 شهریور 1401
زیگمونت باومن، عرفان ثابتی (مترجم) زیگمونت باومن
ناشر: ققنوس - 21 فروردین 1398
جان برناردز، حسین قاضیان (مترجم) جان برناردز
ناشر: نشر نی - 22 بهمن 1400
ناشر: جامعه شناسان - 5 بهمن 1390
داویدامیل دورکم، علیمحمد کاردان (مترجم) داویدامیل دورکم
ناشر: دانشگاه تهران - 12 اسفند 1398
تقی آزادارمکی تقی آزادارمکی
ناشر: علم - 22 مهر 1393
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 13 آذر 1396
هوشنگ نایبی هوشنگ نایبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 اسفند 1399
محمود روح الامینی محمود روح الامینی
ناشر: عطار - 25 اردیبهشت 1402