خریداران به همراه کتاب زیر ...
استیون کتز، مجید شیخ انصاری (مترجم) استیون کتز
ناشر: سمت - مهر 1402
1640000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ادوارد وتمور، لیندا سیگر، جلیل شاهرودی لنگرودی (مترجم) ادوارد وتمور
ناشر: افراز - تیر 1393
ژان کلود کاریر، پاسکال بونیترز، نادر تکمیل همایون (مترجم)، لیلا هدایت پور (ویراستار) ژان کلود کاریر
ناشر: روزنه کار - اردیبهشت 1393
بتول رحیمیان بتول رحیمیان
ناشر: روزنه کار - اردیبهشت 1388
اندرو هورتون، ستاره پیرخدری (مترجم)، عاطفه روحانی شهری (ویراستار)، عادله مشایخی (ویراستار) اندرو هورتون
ناشر: سمت - آبان 1402
ژان کلود لالیاس، ژان گابریل کاراسو، ژاک لولوک، محمدرضا خاکی (مترجم)، ئه ستیره مرتضایی (مترجم) ژان کلود لالیاس
ناشر: سمت - دی 1402
مارک فورتیه، علی ظفرقهرمانی نژاد (مترجم) مارک فورتیه
ناشر: سمت - آذر 1402
داود دانشور داود دانشور
ناشر: سمت - آبان 1402
حمید دهقان پور حمید دهقان پور
ناشر: سمت - بهمن 1402
کارل رایتس، گوین میلار، وازریک درساهاکیان (مترجم) کارل رایتس
ناشر: سروش - بهمن 1398