خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدرحیم صراف محمدرحیم صراف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 دی 1393
60000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ماریا بروسیوس ماریا بروسیوس
ناشر: ماهی - 9 تیر 1399
حسن طلایی حسن طلایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 خرداد 1399
حسن طلایی حسن طلایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 تیر 1398
کاظم ملازاده کاظم ملازاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 آذر 1399
جلال ستاری جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز - 5 اسفند 1392
ژاله آموزگار ژاله آموزگار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
ریچارد کاوندیش، رقیه بهزادی (مترجم) ریچارد کاوندیش
ناشر: علم - 27 آبان 1401
لائودزو، عسکری پاشایی (مترجم)، جروم سیتن (مترجم)، ارسولا لگوین (مترجم) لائودزو
ناشر: نگاه معاصر - 12 اسفند 1385
ناهوکو تاواراتانی ناهوکو تاواراتانی
ناشر: بهجت - 9 مهر 1393