خریداران به همراه کتاب زیر ...
مایکل نینان، ویندی درایدن، زهرا اندوز (مترجم) مایکل نینان
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 10 تیر 1393
60000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
میثم سواردلاور، حمیده زادانی فرد، اصغر آقایی(مقدمه)، جوآنتونی ونور(مقدمه)، جان پارک(مقدمه) میثم سواردلاور
ناشر: دانژه - 9 اسفند 1400
جرالد کوری، ماریان اشنایدر کوری، سیف الله بهاری (مترجم) جرالد کوری
ناشر: روان - 24 بهمن 1402
میرعمادالدین فریور میرعمادالدین فریور
ناشر: فریور - 30 بهمن 1384
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: قطره - 15 مهر 1392
رابرت لیهی، لادن فتی (مترجم)، شهرزاد طهماسبی مرادی (مترجم)، حسین ناصری (مترجم)، کاوه ضیایی (مترجم) رابرت لیهی
ناشر: دانژه - 9 اسفند 1400
اکهارت اوتمر، زیگلینده اوتمر، مهدی نصر اصفهانی (مترجم) اکهارت اوتمر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 23 خرداد 1401
انجمن روانپزشکی آمریکا، محمدرضا نیکخو (مترجم)، هامایک آوادیسیانس (مترجم) انجمن روانپزشکی آمریکا
ناشر: سخن - 8 مهر 1392
ویندی درایدن، مایکل نینان، سیدعلی حسینی المدنی (مترجم)، هانیه کاتوزیان (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: رشد فرهنگ - 4 تیر 1390
الکس پاتاکس، علی محمد گودرزی (مترجم)، سمیره احمدی (مترجم) الکس پاتاکس
ناشر: رسا - 21 آذر 1389