خریداران به همراه کتاب زیر ...
مایکل نینان، ویندی درایدن، زهرا اندوز (مترجم) مایکل نینان
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 10 تیر 1393
60000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ویندی درایدن، مایکل نینان، حمید یعقوبی (مترجم)، معصومه کریمی (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: ارجمند - 1392
جسی رایت، داگلاس تورکینگتون، دیویدجی کینگدان، مونیکا رامیرزباسکو، آتوسا فرمند (مترجم)، حبیب الله قاسم زاده (مقدمه) جسی رایت
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 28 خرداد 1390
ژانت زارب، حسن حمیدپور (مترجم) ژانت زارب
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 6 اسفند 1390
رابرت ال. لیهی، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) رابرت ال. لیهی
ناشر: کتاب ارجمند - 22 شهریور 1401
مارجوری ویشار، جفری ای. یانگ، جانت اس. کلوسکو، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) مارجوری ویشار
ناشر: کتاب ارجمند - 19 اسفند 1401
جودیت بک، آرون بک، آرتور فریمن، رابرت لی هی، مگ گلوهوسکی، استفان هالند، رویا جلالی، مک گلوسکی، حسن حمیدپور (مترجم) جودیت بک
ناشر: ارجمند - 8 آذر 1388
ریچارد بندلر، جان گریندر، هومن مجردزاده کرمانی (مترجم) ریچارد بندلر
ناشر: موسسه فرهنگی راه بین - 24 تیر 1385
جفری یانگ، علی صاحبی (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 15 مهر 1401
ویلیام وست، شهریار شهیدی (مترجم)، سلطانعلی شیرافکن (مترجم) ویلیام وست
ناشر: رشد - 28 اردیبهشت 1387